Právní upozornění

Obsah webových stránek i jeho struktura – včetně textu, obrazových materiálů, grafiky, souborů a dalších materiálů použitých na webových stránkách – podléhají autorským právům a dalším zákonným normám ochrany duševního vlastnictví. Jejich zpřístupnění třetí straně, úpravy, komerční využití nebo použití na jiných webových stránkách či v jiných médiích je buď zakázáno, nebo vyžaduje předchozí souhlas skupiny Eni S.p.A.

Skupina Eni S.p.A. nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli újmy vzniklé v souvislosti s použitím těchto webových stránek.
Totéž platí pro jakékoli jiné webové stránky, na které směřuje hypertextový odkaz z našich stránek, a také pro stránky, které odkazují na webové stránky členů skupiny Eni S.pA.

Obsah našich internetových stránek byl důkladně přezkoumán a prověřen. Vyvíjíme veškeré snahy za účelem soustavné aktualizace a rozšiřování tohoto informačního zdroje. Nicméně nelze s jistotou zaručit úplnost, přesnost ani platnost těchto informací. Skupina Eni S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoli měnit či doplňovat poskytované informace.

Vydala

Společnost Eni Austria GmbH 

Millennium Tower

Handelskai 94-96 

1200 Wien

Telefon: +43 (0) 1 240 70-0 

Fax: +43 (0) 1 240 70-3017

E-mail: info.at@eni.com

Představenstvo: Dr. Ing. Busà Giuseppe, Dr. Ing. Gradini Gaetano a Dr. Ing. Dina Alessandro

Číslo v obchodním rejstříku: FN 101947 y

Místní registrační úřad: Handelsgericht Wien Odpovědný dozorčí orgán: Magistrat der Stadt Wien, magistratisches Bezirksamt für den 20. Bezirk

Příslušná komora: Wirtschaftskammer Österreich – Wirtschaftskammer Wien

Sídlo: politická obec
Vídeň
DIČ: ATU 141 89 607 

DVR Nummer 0035599

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí