Správa společnosti

image 1

Závazek trvalé udržitelnosti
Princip trvalé udržitelnosti je nedílnou součástí firemní historie a kultury společnosti Eni. Je hnací silou procesu soustavného zlepšování a promítá se do všech oblastí činnosti této společnosti, zaručuje dlouhodobou trvalost výsledků a posiluje proces jejich rozvoje a zhodnocování.

Firemní etika a řízení společnosti
Pojem „řízení společnosti“ se vztahuje na systém, jehož prostřednictvím probíhá správa a řízení firem.
Při formulaci svého systému řízení se společnost Eni soustředila na klíčové principy, jimiž jsou integrita a transparentnost, a tento systém řízení je strukturován v souladu s odpovídajícími obecnými a konkrétními zásadami, stanovami, etickým kodexem a doporučeními zanesenými v kodexu správy a řízení registrovaných společností, stejně jako s interními směrnicemi a osvědčenými postupy jiných společností v oboru.

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí