Etický kodex a organizační, kontrolní a řídicí model

Sociální odpovědnost je důležitou složkou obrazu skupiny Eni a promítá se do všech jejích aktivit. Dlouhodobým záměrem skupiny je skloubení vlastní konkurenceschopnosti s trvale udržitelným rozvojem.

Jedná se o velký úkol, při jehož plnění společnost usiluje o dosažení trvalého růstu, nepřetržitých inovací a hospodářského úspěchu. Společnost Eni zároveň klade důraz na zlepšování kvality života, rozvoj pracovních standardů, ochranu lidských práv a propagaci ekologicky vstřícného rozvoje. To je projevem její schopnosti vlastní integrace do různých kultur a oborů lidské činnosti.

Tento závazek společnosti Eni se odráží v jejích principech, pravidlech a rozhodnutích jejího vedení, a to vše následně utváří a ovlivňuje podobu jejích obchodních aktivit. To podporuje kreativitu a inovaci s cílem vytvořit kulturu trvalé udržitelnosti a posílit důvěru zainteresovaných subjektů.

Tento závazek je reflektován deklarovanými záměry společnosti a jeho cílem je soustavně rozšiřovat majetek společnosti a současně rozvíjet tyto aspekty ve vztahu k člověku, společnosti a životnímu prostředí. Tato investice do firemní konkurenceschopnosti a budoucnosti je založena na etickém kodexu společnosti Eni, stejně jako na vysokých standardech řízení této společnosti v souladu se státními a mezinárodními zákony a dohodami.

Společnost Eni dobře rozumí vazbám mezi dodávkami energie, pokrokem a životním prostředím, stejně jako vizi světa otevřeného potřebám všech. Stala se průkopníkem v řešení těchto zásadních problémů, které ovlivňují podobu naší společnosti a jejího trvale udržitelného rozvoje. Již dosažené cíle spolu s uznáním, jehož se společnosti dostává, potvrzují efektivitu tohoto modelu a jeho budoucí životaschopnost.

V tomto kontextu a za účelem prosazování našich závazků společnost Eni vyvinula Model organizace, správy a kontroly (Model 231), který zajišťuje právní soulad s italským dekretem 231 z 8. července 2001 a předchází nevhodnému počínání souvisejícímu se správní odpovědností společnosti, které tento právní dokument postihuje. Po vzoru jednotlivých rakouských společností skupiny Eni byl tento model přijat a přizpůsoben místním a strukturálním podmínkám.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí