Protikorupční opatření a oznamování nekalých praktik

Společnost Eni považuje korupci za nepřijatelnou překážku efektivnímu podnikání a rovné hospodářské soutěži. Z tohoto důvodu považuje společnost Eni budování morální integrity, svrchovanou úctu k právu a vnitřním nařízením a spravedlivý přístup za trvalý závazek všech svých zaměstnanců.

Etický kodex společnosti Eni výslovně zakazuje „korupci, klientelismus, nekalé praktiky a nezákonné zajišťování osobního či kariérního růstu pro sebe či jiné osoby přímo, či za pomoci jiných osob.“

Aby společnost podtrhla implementaci tohoto závazku do své činnosti, rozšířila v listopadu 2009 dobrovolně svá programová ustanovení o problematiku korupčních rizik přijetím Směrnic pro boj s korupcí a podpůrné procedury. Například nakládání s dary a finančními či jinými výhodami upravují specifická pravidla.

Informační kanál pro ohlašování nekalých praktik dále umožňuje zaměstnancům, členům správních orgánů nebo třetím stranám podávat stížnosti (včetně důvěrných či anonymních stížností) vztahující se k problémům systému vnitřního řízení společnosti (soulad s právními normami a vnitřními nařízeními, pravidly a postupy společnosti; podvody v hospodaření s firemním majetkem a ve finančním výkaznictví; správní odpovědnost společnosti, atd.) či k narušením etického kodexu společnosti (problémy související s etickým jednáním, hromadným dotíráním, harašením, konflikty v oblasti správy lidských zdrojů atd.).

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí