Zásady ochrany soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Eni Austria GmbH (dále jen „společnost Eni“)

Principy
Společnost Eni těší vaše návštěva našich webových stránek a váš zájem o naši společnost a produkty. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně a při vaší návštěvě našich webových stránek je naší prioritou kooperativní přístup založený na vzájemné důvěře. Naší běžnou praxí je plnění požadavků právních ustanovení o ochraně elektronických dat.
Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěrnost elektronických dat a jsou pravidelně školeni v oblasti jejich ochrany a zabezpečení. 
V následující části bychom rádi ve stručnosti vysvětlili, proč vaše elektronická data chráníme a co pro vás bude tato skutečnost znamenat, pokud využijete našich online nabídek.

1. Přístupové údaje

(1) Pokud navštívíte naše webové stránky, společnost Eni obdrží přístupové údaje, které jsou uloženy pro účely zálohování a umožňují nám vaši identifikaci: 

– název vašeho poskytovatele připojení k internetu 
– vaše domovská země 

– webové stránky, ze kterých k nám přicházíte 
– váš vyhledávací dotaz, pokud jste na naše webové stránky našli prostřednictvím vyhledávače

– webové stránky, které navštívíte naším prostřednictvím

– webový prohlížeč a operační systém použitý při vašem přístupu na naše webové stránky 
– soubory, které byly z naší webové stránky při vaší návštěvě staženy 

– délka, datum a čas vaší návštěvy

(2) Společnost Eni tyto údaje dále zpracovává za účelem poznání a vyhodnocení chování uživatele. Tato data nebudou použita v žádné souvislosti s vaší osobou.

2. Osobní údaje
– osobní údaje jsou takové informace, které slouží výslovně k určení vaší totožnosti. Osobní údaje zahrnují informace, jako je vaše jméno a poštovní či e-mailová adresa.

– Platí také, že vaše osobní údaje budeme uchovávat jedině tehdy, když nám je předáte dobrovolně, např. registrací, vyplněním dotazníku, vstupem do soutěže o ceny, nebo vyplněním kontaktního formuláře.

– Osobní údaje jsou navíc používány pouze v nutném rozsahu a pouze pro ty účely, které odsouhlasíte nebo které připouští zákon. Na zabezpečených doménách používá společnost Eni pro bezpečný přenos dat různé metody šifrování. To znamená, že nikdo jiný na internetu nemůže číst komunikaci mezi vaším webovým prohlížečem a např. naším objednávkovým systémem. 

– Veškerá data jsou uchovávána výlučně na zvláště chráněných serverech společnosti Eni. Dále platí, že pokud použijete náš objednávkový systém, poskytujete tím společnosti Eni a jejím partnerům souhlas s uchováváním a použitím vašich elektronických dat.

3. Předávání osobních údajů třetím stranám
– Společnost Eni poskytuje některé své služby také ve spolupráci s vybranými partnery. Tito partneři podléhají stejným neměnným ustanovením právních norem ochrany elektronických dat a jsou také začleněni do Koncepce ochrany elektronických dat společnosti Eni.

– Osobní údaje jsou předávány pouze: 

– v případě zpracování údajů objednávky, např. po objednání online; 

– v konkrétních případech po získání vašeho předběžného souhlasu. 

– Společnost Eni nepředává třetím stranám žádné další informace, jakými jsou například dobrovolně předané informace o oblastech vašeho zájmu. 

– Osobní údaje jsou předávány státním institucím a orgánům pouze v míře povolené zákonem nebo na základě soudního příkazu.

4. Právo požadovat souhlas

– Pokud písemně požádáte společnost Eni nebo jejího zástupce odpovědného za styk s vámi o úpravu, přerušení užívání, nebo smazání vašich osobních údajů, bude vaší žádosti samozřejmě ihned vyhověno.

– Jste-li registrovaným uživatelem, nabízíme vám možnost osobní kontroly svých údajů a podle potřeby jejich smazání či úpravy.

5. Soubory „cookie“ a další aktivní obsah
– Soubory „cookie“ jsou malé textové soubory, které používá mnoho webových stránek ve Francii a ve zbytku světa. V průběhu vaší návštěvy vznikají na našich webových stránkách soubory „cookie“, které náš server ukládá na váš pevný disk. 

– Naše soubory „cookie“ neobsahují žádné osobní informace. 

– Navíc platí, že tyto soubory „cookie“ uložené naším serverem mohou být znovu přečteny pouze námi, a nikoli webovou stránkou případné třetí strany. Většina webových prohlížečů je nastavena tak, aby soubory „cookie“ přijímala automaticky.

– Pokud nechcete využívat výhod, které soubory „cookie“ nabízejí, můžete tuto funkci ve svém prohlížeči deaktivovat. To vyžaduje změnu nastavení individuálních preferencí vašeho prohlížeče. Webové stránky můžete prohlížet samozřejmě také bez souborů „cookie“. Může to však omezit funkce webových stránek.

– Na webových stránkách, které obsahují spustitelné soubory, můžete z bezpečnostních důvodů kdykoli deaktivovat JavaScript, ActiveX, nebo další ovládací prvky a skriptovací jazyky. Webové stránky můžete nadále prohlížet i bez JavaScriptu.

6. Odkazy

Některé z webových stránek společnosti Eni obsahují odkazy na jiné webové stránky. Průzkumu těchto přímých odkazů věnujeme náležitou péči. Společnost Eni neodpovídá za obsah webových stránek, na které odkazují naše stránky. Neodpovídá ani za obsah webových stránek, z nichž je na naše stránky odkazováno.

7. Vyhrazení práv

Společnost Eni si vyhrazuje právo kdykoli měnit tyto zásady ochrany elektronických dat, přičemž bude přihlížet k ustanovením zákonných norem ochrany elektronických dat.
Dotazy a komentáře
Máte-li nějaká další doporučení či dotazy týkající se ochrany elektronických dat svěřených společnosti Eni, uvítáme jejich zaslání na e-mailovou adresu našeho referenta ochrany elektronických dat.
Datum poslední revize: 01.08.2011

Referent ochrany elektronických dat: 

Eni Austria GmbH

Millennium Tower, Handelskai 94-96 

1200 Wien, Austria
Telefon: +43 (0) 1 240 70-0

Fax: +43 (0) 1 240 70-3017 

E-mail: info.at@eni.com

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí