Funkce a složení maziv

image 1

Hlavním způsobem využití maziv u motorových vozidel (stejně jako u průmyslových strojů) je omezování tření a snižování opotřebení vznikajícího v důsledku mechanického kontaktu a tepla.

Tření je síla, která působí proti vzájemnému pohybu dvou přiléhajících povrchů, zatímco opotřebení je změna, ke které dochází na povrchu tělesa v důsledku mechanického kontaktu provázeného obrušováním drobných částic a také v důsledku vlivů chemickofyzikální povahy, které vytváří teplo vzniklé třením.

Mazivo představuje vyváženou směs několika složek. Složení této směsi, nebo-li vlastně recept, jímž se výrobna (míchárna) musí řídit, se nazývá „receptura“.

Receptura maziva se skládá ze základových olejů a aditiv, jejichž kombinace určuje chování maziva při použití jak z hlediska výkonnosti, tak z hlediska životnosti.

Konečná kvalita olejů obvykle závisí na kvalitě použitých základových olejů, které obecně rozlišujeme na:

  • ropné oleje: získávají se destilací při rafinování surové ropy;
  • syntetické oleje: vznikají zvláštními chemickými/fyzikálními laboratorními postupy.

Syntetické základové oleje v porovnání s ropnými základovými oleji zaručují:

  • nižší těkavost při současně srovnatelné úrovni viskozity (což vede k nižší spotřebě při jejich používání).
  • vyšší viskozitní index (širší teplotní rozpětí).
  • vyšší chemickou stabilitu za vysokých teplot (delší užitečná životnost).

Použití syntetických základových olejů v receptuře maziva bývá obvykle diktováno požadavky výrobců na výkonnost (z hlediska těkavosti, viskozity, delší životnosti), ohledy na životní prostředí (nulová toxicita, biologická rozložitelnost) nebo požadavky trhu (syntetický olej = olej pro vyspělé technologií).

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí