Klasifikace motorových olejů

image 1

U maziv je nutné stanovit limit jakosti s ohledem na daný způsob použití a určit konkrétní hodnoty provozních vlastností, které lze ověřit a definovat jak laboratorním testováním, tak v praktických podmínkách za použití zkušebních vozidel.

Výkonnostní klasifikace často sestavují mezinárodní orgány, které vyvíjí, publikují a pravidelně aktualizují takzvané „specifikace“, jejichž obsah je stanoven na základě potřeb mazání dle názoru trhu a přizpůsobován rozvoji motorových technologií. V mnoha případech si výrobci vozidel/motorů či státní organizace (např. armáda, námořnictvo apod.) vytváří své vlastní specifikace.

Přední mezinárodní asociace (API, ACEA, ILSAC a jiné) společně stanovily klasifikaci založenou na výkonnosti; tato klasifikace byla přijata největšími výrobci motorových vozidel, kteří od ní odvozují své vlastní specifikace.

Klasifikace, které byly zavedeny ve Spojených státech a byly přijaty Americkým ropným institutem (API), se dělí na dvě skupiny: skupina „S“ pro zážehové motory; skupina „C“ pro vznětové motory. Tato písmena jsou v označení doplněna druhým písmenem, které indikuje provozní výkonnost (např. SJ).
Asociace ACEA (Association des Constructeurs Européens d‘Automobiles), která sdružuje vedoucí evropské výrobce automobilů, stanovila pro Evropu kategorie a způsoby použití, přičemž vozidla se zážehovými motory označuje písmenem „A“, skupinu se vznětovými motory písmenem „B“ a skupinu užitkových vozidel se vznětovými motory písmenem „E“. Další kategorie označená písmenem „C“ je určena produktům s nízkými emisemi síranového popelu, fosforu a síry (tzv. low SAPS) nebo těm, které jsou kompatibilní s filtry pevných částic u vznětových motorů.

Obecně platí, že specifikace provozních vlastností maziv stále častěji zaručují:

  • Delší intervaly mezi výměnami oleje -> tendence k používání syntetických základových olejů
  • Nižší tření pohyblivých součástí -> nižší viskozita
  • Omezování podílu složek tvořících popel
  • Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí