Motorové oleje

image 1

Charakteristika
Receptury motorových olejů obsahují ropné nebo syntetické základové oleje spolu s kombinací aditiv, která obvykle zahrnují látky:

omezující tvorbu úsad a kalu v motoru

  • detergenty, disperzanty
  • antioxidanty

omezující korozní a mechanické opotřebení

  • aditiva proti opotřebení
  • antikorozní aditiva

modifikující fyzické vlastnosti základového oleje

  • aditiva snižující teplotu tuhnutí
  • aditiva zvyšující viskozitní index
  • modifikátory tření klasifikace VM
  • protipěnivé složky

Klasifikace motorových olejů
Pro motorové oleje existují dvě hlavní skupiny klasifikačních kritérií:

  • kritéria založená na viskozitě (SAE)
  • kritéria založená na provozních vlastnostech (API, ACEA, specifikace výrobců)

Klasifikace SAE
Na základě kinematické viskozity měřené při 100 °C je definována stoupající úroveň viskozity na škále stupňů SAE od 8 do 60.

Dynamická viskozita při nízkých teplotách definuje „zimní“ stupně SAE „W“, jejichž stupnice v rozsahu 0W až 25W je založena na úrovních viskozity naměřených při teplotách od -35 do -5 °C. Tato teplota reprezentuje nejnižší možnou teplotu, při níž může být motor nastartován po mazání olejem odpovídajícího stupně SAE (např. olej s označením 15W umožňuje start motoru při teplotě až -20 °C).

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí