Stacionární motory

Tyto produkty jsou určeny k použití ve spalovacích motorech instalovaných za účelem výroby elektrické energie.

Do této kategorie patří oleje určené do velkých vznětových motorů, motorů spalujících zemní plyn a také motorů spalujících plyn získávaný ze skládek pevného odpadu (bioplyn). Vzhledem k delikátní povaze tohoto způsobu využití je kromě vysoké kvality produktů nutno poskytovat i technickou podporu.

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí