Plastická maziva

image 1

Většina z nás si pojem mazivo obvykle spojuje s olejem, ale ve skutečnosti existuje mnoho oblastí, které vyžadují použití netekutých maziv. Zde se nejčastěji setkáme s plastickými mazivy.

Podle americké organizace ASTM, která se zabývá testováním materiálů, je plastické mazivo pevná nebo polotekutá látka, která obsahuje zahušťovací složku a mazací tekutinu. Za účelem dosažení konkrétních vlastností mohou být rovněž přidávány další složky, jimiž jsou např. aditiva a pevná maziva. Tato definice podává základní představu plastického maziva jako nikoli velmi viskózního oleje, ale spíše zahuštěného oleje – vícesložkového systému sestávajícího ze dvou odlišných složek, jimiž jsou zahušťovací prostředek a tekutý olej. Konzistenci výsledného produktu lze tudíž ovlivnit změnami množství přidané zahušťovací složky a tato okolnost je kodifikována systémem číselných označení amerického institutu NLGI. Vlastnosti plastických maziv tedy souvisí s povahou a typem obsažené zahušťovací složky a maziva.

Zahušťovací složka může být založená na mýdlu (na bázi vápníku, lithia, sodíku apod.), komplexním mýdlu (na bázi vápníku, lithia, lithia s vápníkem, hliníku atd.), bentonitu, nebo polymočovině, zatímco oleje v ní rozpuštěné mohou být ropné, polosyntetické, nebo syntetické.

Z hlediska výroby jsou plastická maziva mnohem složitější než oleje. Výroba plastických maziv nespočívá pouze ve smíchání jednotlivých složek, ale vyžaduje také poměrně komplexní výrobní postup, v jehož rámci probíhají chemické reakce vyvolané jednotlivými složkami.

Plastická maziva se používají jako alternativa tekutých maziv k mazání a ochraně mechanických strojů zvláště tehdy, když by použití oleje bylo komplikováno nedostatkem místa či problémy spojenými s odkapáváním. Plastické mazivo je v některých případech aplikováno průběžně (v černé metalurgii), zatímco jinde se používá k jednorázovému namazání komponentu na celou dobu jeho životnosti (kuličková ložiska či menší redukční převody).

Výběr vhodného produktu je vysoce komplexní a měl by být proveden za účasti odborného technického poradce, neboť je zde celá řada faktorů, které mohou ovlivnit fungování těchto produktů i strojů mazaných plastickým mazivem. 

Společnost Eni je jedním z hlavních výrobců plastických maziv a nabízí širokou škálu produktů, které dokáží uspokojit potřeby jak průmyslového, tak automobilového sektoru.

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí