Průmyslová maziva

Průmyslová maziva jsou používána v celé řadě různých zařízení a aplikací.

Patří mezi ně všechny typy produktů určených k mazání průmyslových strojů, jakými jsou hydraulické systémy, turbíny, kompresory, ložiska, otevřená a uzavřená soukolí, kluzná ložiska obráběcích strojů, pneumatické nástroje a průmyslové převodovky. Ze všech těchto kategorií je nejrozsáhlejší ta, kterou představují hydraulické oleje. Tyto hydraulické kapaliny obvykle obsahují zvláštní aditiva, která minimalizují opotřebení hydraulických čerpadel. S výjimkou produktů zvláštního určení nebývá podíl aditiv přidávaných do průmyslových maziv obecně příliš vysoký (pouze něco kolem 5 %); důležitý ale je vzájemný poměr jednotlivých aditiv, jímž lze ovlivnit výsledné chování a vlastnosti produktu.

V normách ISO/DIN jsou specifikovány nejen chemické a fyzikální vlastnosti průmyslových maziv, ale také ostatní důležitá kritéria požadovaných vlastností těchto produktů. Jednotliví výrobci a komponenty (např. EATON VICKERS, DAVID BROWN, DENISON, ALSTHOM, SIEMENS atd.) mají navíc vlastní specifické požadavky, jejichž splnění vyžaduje další tribologické laboratorní testování (např. z hlediska tření a opotřebení) či testování v simulovaných praktických podmínkách. Také průmyslová maziva jsou směsí pečlivě vyvážených složek, „základových olejů" a „aditiv", jejichž kombinace určuje jejich chování při použití jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska prodloužení životnosti.

Základové oleje
Představují hlavní složku naprosté většiny maziv. Hotový produkt může obsahovat 70 až 99 % základového oleje. Kvalita základových olejů úzce souvisí s typem rafinované ropy a použitým postupem zpracování. Podstata základových olejů může být různá:

Ropné oleje: směs uhlovodíků získaná z ropy konvenčním procesem rafinace nebo standardním procesem hydrogenace. Produkty o různé viskozitě získané destilačním procesem se nazývají „frakce".

Počet frakcí a relativní viskozita závisí na výrobci a typu zpracovatelského postupu. Obvykle jsou produkovány následující typy olejů:

 • velmi tekutý základový olej (specifikace SN 80 ÷ 100 nebo vřetenový olej)
 • tekutý základový olej (specifikace SN 125 ÷ 170, typicky 150)
 • střední základový olej (specifikace SN 350 ÷ 600)
 • základový olej typu „Bright Stock" (BS 150 ÷ 200)

Nekonvenční základové oleje: Destiláty získané z ropných frakcí běžným rafinačním procesem a chemickou/mechanickou následnou úpravou (metoda hydrokrakování).

Syntetické základové oleje: všechny typy základových olejů získávané syntetickým procesem. Protože jsou tyto oleje získávány oligomerací a hydrogenací olefinů, dosahují vyšší kvality než produkty získávané hydrokrakováním.

Aditiva
Aditiva jsou látky přidávané do receptury maziva za účelem dosažení požadovaných provozních vlastností.

 • Nejdůležitějšími aditivy jsou: pro omezení úsad
  • detergenty, disperzanty
  • antioxidantypro omezení opotřebení v důsledku koroze a mechanického opotřebení
 • aditiva proti opotřebení
  • antikorozní aditivapro modifikaci fyzikálních vlastností základových olejů
  • aditiva snižující teplotu tuhnutí
 • aditiva zvyšující viskozitní index
  • modifikátory tření klasifikace VM
  • protipěnivé složky
 

DOWNLOADABLE DOCUMENTS

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí