Obráběcí kapaliny

image 1

Obráběcí kapaliny představují obsáhlou kategorii, která zahrnuje celou řadu produktů určených pro velmi širokou škálu různých účelů souvisejících s výrobou mechanických dílů všech typů a velikostí.
Tato obsáhlá kategorie je velmi rozmanitá také z hlediska složení, neboť produkty mohou obsahovat ropné a syntetické oleje, stejně jako všemožné chemické produkty. V tomto konkrétním sektoru se setkáme jak s obyčejnými výrobky pro běžné použití, tak i s produkty specializovanými, které jsou vyvíjeny pro konkrétní závody a zákazníky. Mají-li dokonale vyniknout individuální zvláštnosti takových produktů a mají-li být vyvíjeny jejich modifikace, které umožní, aby produkt plnil požadavky na mazání ve specifických podmínkách, je zapotřebí technické asistence.
Nejlepších výsledků může být při obrábění kovů dosaženo pouze prostřednictvím úzké spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem a díky partnerství těchto dvou stran.

Zaměřujeme se na člověka

V dnešní době se každý z nás denně dostává do styku s celou řadou takzvaných „potenciálních alergenů“. Pokožka je vystavena zátěži, která zvyšuje pravděpodobnost rozvoje alergií – včetně alergií na chemické látky v našem pracovním či domácím prostředí. Chceme-li alergiím a dalším zdravotním komplikacím předcházet, musíme se dnes zajímat především o to, jak se takovým „potenciálním alergenům“ vyhnout.

Aquamet – lepší bezpečnost při práci

Produkty Aqamet byly vyvíjeny se záměrem co možná nejvíce omezit množství biocidů, které se v chladicích prostředcích běžně používají, aby se minimalizoval alergenní potenciál těchto aktivních substancí. Prošlapáváme v tomto směru nové cesty, neboť víme, že pouze inovace znamená pokrok. Přitom bereme v úvahu nejen legislativní omezení, ale také nejnovější poznatky z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zaměřujeme se na stroje

Požadavky na moderní výrobní procesy ve strojírenství neustále vzrůstají, ať už se jedná o náročné řezání vysokopevnostních ocelí, nebo o zpracování obrobků s komplexní geometrií. Totéž platí pro efektivní začišťování obrobků a protikorozní ochranu. Moderní procesní kapaliny tak představují důležitý apekt všech obráběcích postupů – zejména proto, že přispívají k maximalizaci výkonu a zároveň ke snížení provozních nákladů.

Aquamet – faktor úspěšné kontroly vašich provozních nákladů
Chladicí prostředky Aquamet úspěšně zdolají každou technickou výzvu. Znamenají maximální výkon po celou dobu životnosti nástrojů a přispívají k dokonalé přesnosti rozměrů a nejvyšší kvalitě povrchů výrobků. Produkty Agip aquamet charakterizuje výjimečná biostabilita a jejich přínos k prodloužení životnosti nástrojů. Díky nižším ztrátám se zmenšuje potřeba doplňování, a nezanedbatelně se tak snižují i provozní náklady.

Zaměřujeme se na životní prostředí

Jednou z největších výzev budoucnosti bude šetrné využívání omezených přírodních zdrojů. Zvláštní pozornost musí být věnována jak optimálnímu využití surovin, tak prozíravému dlouhodobému plánování ekologického zpracování odpadních produktů z výroby.

Aquamet – optimalizace a omezení spotřeby přírodních zdrojů
Naše chladicí prostředky nabízí možnost prodloužení životnosti nástrojů. Díky tomu se nejen zkracuje čas, kdy jsou vaše stroje mimo provoz, ale také se výrazně eliminuje množství odpadů. Díky nižším ztrátám se zmenšuje potřeba doplňování, a v důsledku toho i spotřeba kapalin. Produkty Agip aquamet proto významně přispívají k optimálnímu využití zdrojů ve vašem výrobním procesu.

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí