Speciální produkty pro automobily

image 1

Společnost Eni nenabízí jen motorové oleje a maziva pro převodovky. V automobilovém sektoru se setkáme s mnoha dalšími produkty, které jsou sice považovány za „doplňkové“, ale přesto jsou nepostradatelné pro spolehlivý provoz vozidla. Do této produktové typologie patří nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, plastická maziva podvozků a mnoho dalších kapalin zvláštního určení.

AdBlue®
AdBlue® je klíčovým produktem pro všechna vozidla využívající technologie SCR (selektivní katalytická redukce), která omezuje emise toxických látek, zvláště pak emise oxidů dusíku. AdBlue je 32,5 % roztok močoviny v deionizované vodě a je nepostradatelný pro provoz téměř všech těžkých užitkových vozidel (nákladních vozidel, autobusů a autokarů) uvedených na trh po 1. říjnu 2006, kdy vstoupila v platnost emisní norma Euro IV.
V posledních letech byl také zahájen prodej několika modelů lehkých osobních vozů, jejichž provoz rovněž vyžaduje použití AdBlue (Mercedes, Audi, Mazda, VW, atd.).

V případě AdBlue je klíčová čistota složení, kterou lze zajistit pouze pečlivou kontrolou ve všech fázích dodavatelského řetězce – od výroby po skladování. Katalyzátory SCR jsou skutečně extrémně citlivé na přítomnost kontaminantů a použitím znečištěné směsi AdBlue mohou utrpět nevratné poškození, které může znamenat značné náklady. Jestliže poškození vozidla vzniklo následkem nevhodného použití směsi AdBlue, výrobce vozidla může prohlásit záruku za neplatnou. Pokud si za svého dodavatele směsi AdBlue zvolíte společnost Eni, bude vaše volba zcela jistě správná, ať už se rozhodnete pro dodávky v kanystrech, v IBC kontejnerech, nebo dokonce pro velkoobjemové dodávky.

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí